ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA LOFT hilversum

YOGA LOFT hilversum verzorgt doorlopende lessen, cursussen en workshops op het gebied van yoga en persoonlijke groei. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YOGA LOFT hilversum aangeboden lessen, cursussen en workshops. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan één van de aangeboden diensten. In deze voorwaarden lees je wat je van ons mag verwachten, en wat wij van jou verwachten. Het is belangrijk om deze voorwaarden goed te lezen om misverstanden te voorkomen. YOGA LOFT hilversum kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en staat altijd op de website www.yogalofthilversum.nl en is altijd opvraagbaar.

 

Inschrijving en betaling

Inschrijving voor lessen, cursussen en workshops gaan via het online reserveringssysteem MOMO Yoga. Door het registreren ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden. De prijzen vermeld op de site zijn (tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld) inclusief BTW. Na ontvangst van het volledige bedrag ben je verzekerd van deelname en is je inschrijving definitief.

Een lidmaatschap, workshop, strippenkaart of losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Betaling kan geschieden door iDEAL via MOMO Yoga, via PIN of contant aan de balie.

Maandabonnementen gelden van de eerste van de maand tot en met de laatste dag van de maand (01 t/m 31). Bij een maandabonnement wordt het eerste (gedeeltelijke) maand per pin betaald in de studio, voor alle volgende maanden wordt het lidmaatschap via automatische incasso vooruitbetaald. Dit wordt op de eerste dag van de maand van je rekening gehaald.

Half jaarabonnementen en jaarabonnementen kunnen op iedere datum per jaar ingaan. Wanneer er bijv. gestart wordt op 18 januari kunnen er lessen gevolgd worden vanaf 18 januari tm 17 juli (half jaarabonnement) of 17 januari (jaarabonnement). Bij geen annulering gaat hetzelfde soort abonnement op de 18 juli c.q 18 januari weer in. 

In de contributies zijn alle vakanties en feestdagen verrekend.

Op feestdagen (Pasen, Koninginnedag, Hemelvaart, Pinksteren, Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaarsdag) worden er geen yogalessen gegeven, tenzij anders vermeld op de website. Tijdens schoolvakanties is er een aangepast rooster. Dit rooster en eventuele afwijkingen worden vermeld op www.yogalofthilversum.nl en het online reserveringssysteem MOMO Yoga.

 

 • YOGA LOFT hilversum behoudt zicht het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen. Er vindt naar aanleiding hiervan in geen geval restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats. 

 • YOGA LOFT hilversum houdt het recht voor de lesgelden te wijzigen. YOGA LOFT hilversum vermeld de tarieven op de website. De deelnemer kan te allen tijde opzeggen indien hij/zij het niet eens is met de wijziging.

 • YOGA LOFT hilversum houdt zich het recht voor om binnen Hilversum van locatie te veranderen. Een verhuizing geeft geen reden tot restitutie van het Lidmaatschapsgeld.  

 • Gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Na beëindiging van het abonnement is inhalen niet meer mogelijk.

 • Bij vakantie en/of ziekte loopt het abonnement door, tenzij in overleg anders wordt besloten.

 • Een abonnement (maand/halfjaar/jaar) is doorlopend totdat je bij ons opzegt.

 • Mocht de betaling later voldaan zijn dan de nieuwe ingangsperiode van je abonnement, dan zal de ingangsdatum niet aangepast worden.

 • Wijzigingen in het abonnement, bijv. van 1x per week naar onbeperkt, dient voor de 18e van de maand per mail doorgegeven te worden om het per daaropvolgende maand in te laten gaan.

 • De looptijd van een maandabonnement is minimaal drie maanden. 

 • De opzegtermijn is één kalendermaand, dit geldt ook voor de half jaarabonnement en jaarabonnementen. Opzeggen kan per email naar info@yogalofthilversum.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

 • Bij geen opzegging gaat hetzelfde abonnement gewoon in, dus ook voor half jaarabonnementen en jaarabonnementen.

 • Aanmaning –en herinneringskosten zullen doorbelast worden, ongeacht de hoogte van het verschuldigde bedrag. De deelnemer kan hierdoor de toegang tot lessen of workshops worden geweigerd. Tevens kan de aankoop van een nieuw halfjaar abonnement c.q. jaarabonnement geweigerd worden en is het alleen nog mogelijk om abonnementen maandelijks per incasso te betalen.

 • YOGA LOFT hilversum heeft het recht een aanmelding van een klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 • Het reeds betaalde lesgeld kan niet worden gerestitueerd.

 • Een strippenkaart en/of jaarkaart kan niet gepauzeerd of verlengd worden.

 • Het lidmaatschap en/of strippenkaart c.q introductiekaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Annuleren bij cursussen/opleidingen/workshops

Wanneer je annuleert tot 14 dagen voor de aanvang van een cursus of workshop ontvang je 100% van het cursusgeld retour. Bij annulering na 14 dagen voor aanvang vindt geen restitutie plaats. Annulering is alleen geldig per email of persoonlijk wanneer je hier ook een bevestiging van hebt ontvangen. Afwezigheid zonder bericht vooraf vindt geen restitutie plaats en bestaat er geen recht op het nogmaals volgen van de cursus op een later tijdstip. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het annuleren van een cursus/workshop door langdurige ziekte, kan na overleg van een medische verklaring van een huisarts of specialist verzocht worden een passende oplossing te vinden. YOGA LOFT hilversum heeft het recht zonder opgave van redenen een les of workshop te wijzigen dan wel te annuleren. Indien er een workshop wordt geannuleerd vindt er restitutie van het deelnamegeld plaats. Wanneer een les wordt geannuleerd kan deze op een ander moment worden ingehaald.

 

Persoonsgegevens

Bij inschrijving worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en deze gegevens worden opgeslagen in het systeem Momoyoga. Het e-mailadres wordt toegevoegd aan de mailinglist van YOGA LOFT hilversum om je op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van YOGA LOFT hilversum. Voor deze mailinglist kan je je ten alle tijden weer uitschrijven. Alle persoonlijke informatie die de klant deelt met YOGA LOFT hilversum wordt vertrouwelijk behandeld en deze informatie zal nimmer worden doorverkocht of uitgeleend aan andere bedrijven. 

 

Huisregels

Als deelnemer bij YOGA LOFT hilversum ben je verplicht je te houden aan de huisregels.

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op de aangewezen plek en op een wijze waardoor andere bezoekers er geen last van hebben.

 • Mobiele telefoons en overige apparatuur worden enkel gebruikt buiten de yogazaal.

 • YOGA LOFT hilversum is een rookvrije studio.

 • De studio en zalen blijven zo sereen mogelijk. Schoenen, jassen, tassen en persoonlijke spullen kun je opbergen daarvoor bestemde schoenenrek en kleedkamer.

 • Draag schone en comfortabele kleding.

 • YOGA LOFT hilversum stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. De yogamat dient door de deelnemers na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.

 • Leden kunnen hun eigen yogamat achter laten in de studio in de daarvoor bestemde kast. YOGA LOFT hilversum is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of zoekraken van de yogamat.

 • Om zeker te zijn van deelname van de les kan je je aanmelden in het systeem. Mocht je onverhoopt niet kunnen dan kan je je kosteloos tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les weer afmelden. Daarna vervalt je les.

 • Wanneer je een les reserveert en vaker dan 5x per jaar niet tijdig (uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les) afmeldt, vervalt de mogelijk tot het reserveren van lessen. Het volgen van lessen blijft natuurlijk gewoon mogelijk! 

 • Per yogales worden er twee plekken vrijgehouden voor degene die een proefles willen volgen. Bij geen aanmeldingen voor een proefles gaan deze plekken naar degene met een introductiekaart, losse les, strippenkaarthouders, abonnementen 1x p.w. en vervolgens abonnementen onbeperkt.

 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door YOGA LOFT hilversum niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

 

Lesmateriaal

Verstrekte informatie/handouts of readers die verstrekt worden tijdens een cursus of workshop mogen niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan de handouts of readers te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteursrecht en eigendomsrecht berusten bij YOGA LOFT hilversum en de (gast)docent.

Aansprakelijkheid

Elke deelnemer is verplicht lichamelijke of psychische klachten direct te melden aan de docent. YOGA LOFT hilversum kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de yogales. YOGA LOFT hilversum behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren dan wel de les of workshop te ontzeggen. Als de deelnemer toch mee doet, doet hij/zij dit geheel op eigen risico.

YOGA LOFT hilversum werkt met gekwalificeerde docenten. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop of training bij, of verzorgd door, YOGA LOFT hilversum, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. YOGA LOFT hilversum adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

 • Bij ziekte zoals koorts en/of griepverschijnselen hebben raden wij deelname aan de lessen af. Mocht je twijfelen of deelname aan de lessen verstandig is neem dan vooraf contact op met de studio. 

 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les of workshop.

 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.

 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

 • Stel vragen wanneer je een houding/asana niet begrijpt.

 • Bij zwangerschap is deelname aan sommige lessen niet toegestaan. Overleg vooraf met de docent of een les geschikt voor je is.

 

YOGA LOFT hilversum is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. YOGA LOFT hilversum is niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van uw eigendommen.

Corona virus

Voor jou en onze veiligheid moeten we ons samen houden aan het daarvoor opgestelde protocol welke zichtbaar is in de studio en welke je tevens kan lezen in de bevestiging van de boeking van je les. Bij klachten bij jezelf of je huisgenoten zoals neusverkoudheid, verhoging, keelpijn, hoest en griepverschijnselen is het niet toegestaan om deel te nemen aan de lessen. 

Klachten en geschillen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met YOGA LOFT hilversum betreffende deelname aan lessen of workshops of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door YOGA LOFT hilversum.

De doelstelling van YOGA LOFT hilversum is altijd om je persoonlijke groei tot een succes te maken. Mochten er desondanks omstandigheden zijn waarover je een klacht wilt indienen, meld de klacht dan per omgaande (schriftelijk, per e-mail of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen. 

Veranderingen in deze Algemene voorwaarden

Mocht YOGA LOFT hilversum besluiten haar algemene voorwaarden te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit statement. Wij raden je aan om deze algemene voorwaarden regelmatig terug te lezen, zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Heb je vragen of verzoeken die betrekking hebben op de algemene voorwaarden van YOGA LOFT hilversum? Laat ons dit weten door een bericht te sturen naar info@yogalofthilversum.nl